Καλωσορίσατε στο δικτυακό τόπο
της Ελληνικής Εταιρείας Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας
(Hellenic Society of Daseinsanalysis)

Ludwig Binswanger
Ludwig Binswanger

Η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis), ιδρύθηκε στις αρχές του 2004. Είναι μέλος της International Federation of Daseinsanalysis (IFDA).

H Daseinsanalysis είναι μια ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση που βασίζεται στην ερμηνευτική φαινομενολογία και την εννόηση της ανθρώπινης ύπαρξης ως Dasein. Πρωτεργάτες της ήταν οι Ludwig Binswanger και Medard Boss και προέκυψε μέσα από τη συνομιλία, αφ’ ενός με τη φιλοσοφία (ερμηνευτική φαινομενολογία) και αφ’ ετέρου με την ψυχανάλυση, με την οποία βρίσκεται σε έναν συνεχή κριτικό διάλογο διατηρώντας το πλαίσιο και τους βασικούς όρους της ψυχαναλυτικής πρακτικής.

Ο ορίζοντας των αναφορών της διαμορφώνεται στην διαρκή συνομιλία με νοητές και ποιητές των αρχαίων και των νεωτέρων χρόνων: Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Προσωκρατικοί, αρχαίοι Λυρικοί και Τραγωδοί, Hoelderlin, Paul Celan, σύγχρονοι δάσκαλοι του Ζεν κ.ά.

Medard Boss
Medard Boss

Τα κυρίαρχα φυσικοεπιστημονικά μοντέλα αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ένα διαχειρίσιμο και ελέγξιμο «αντικείμενο» του οποίου η αλήθεια βρίσκεται κρυμμένη πίσω και πέρα από το φαινόμενο της ύπαρξής του. Για την Daseinsanalysis όμως, η Φαινομενολογική-Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο σαν να είναι ένα «αντικείμενο», πχ, σαν ένα απλό περιστατικό νεύρωσης, ψύχωσης, κατάθλιψης, ή μανίας, απρόσωπο και ανώνυμο, ξεκομμένο από τον «κόσμο» του, κατηγοριοποιώντας τον σε μια κατηγορία και βάζοντάς του μια ταμπέλα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αλήθεια ενός ανθρώπου αν δεν συνομιλήσουμε ξανά και ξανά μαζί του. Χρειάζεται να νοιώσουμε και να κατανοήσουμε τον «κόσμο» του, που σημαίνει, τον τρόπο της ύπαρξής του, ώστε τα φαινομενικά άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους συμπτώματα να αποκτήσουν νόημα και σύνδεση, στο βαθμό που τοποθετούνται στον ορίζοντα νοήματος τού συγκεκριμένου «κόσμου» τού συγκεκριμένου ανθρώπου.

Martin Heidegger
Martin Heidegger

Οδηγός της Daseinsanalysis είναι η πεποίθηση ότι πέραν της όποιας προσωπικής θεραπευτικής εμπειρίας, πέραν των όποιων τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων, ο επαρκής θεραπευτής χρειάζεται μια οξύτητα βλέμματος, μια ευρύτητα καρδιάς και νου, ένα βάθος λόγου πολύ πέραν των ορίων της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Επιδιώκεται μια παιδεία όπως την εννοούσε ο Πλάτωνας: «περιαγωγή όλης της ψυχής».

Θέμα και μέλημα της Εταιρείας είναι το ανθρώπινο βάσανο, η επαρκής κατανόησή του και η δυνατότητα της απελευθέρωσης απ’ αυτό. Προς τούτο χρειάζεται ένα βλέμμα που να μπορεί να εγκαταλείπει τα ψυχολογικά μοντέλα και το πνεύμα που τα διέπει για χάρη ενός ανοίγματος στην αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και τα θεμέλιά της. Η θεραπεία δεν είναι παρά ο δρόμος προς αυτό το άνοιγμα που περνά μέσα από το κάθε φορά ιδιαίτερο βάσανο.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑDASEIN