15/12/2016, Παρουσίαση βιβλίου: Homo Photographicus