29/11/2015, Συζήτηση για τη φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Εκδήλωση στην ΕΛΕΣΥΘ (Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας), 29/11/2015

Συμμετέχουν:

Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Θεραπείας (Daseinsanalysis)

Παρουσιάζει ο Θανάσης Γεωργάς

Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ»

Παρουσιάζει ο Αλέξης Χαρισιάδης.

Ελληνικό Κέντρο FOCUSING

Παρουσιάζει ο Παύλος Ζαρογιάννης.

Gestalt ψυχοθεραπεία

Παρουσιάζει η Δέσποινα Μπάλλιου.