2016-2017: Η ερμηνευτική στη Θεραπευτική πράξη

Οι τρεις συνεργαζόμενες φαινομενολογικές εταιρείες συνδιοργανώνουν για 4η χρονιά, ένα σεμινάριο, που έχει τη φιλοδοξία να συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση του φαινομενολογικού βλέμματος στο πεδίο της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

  • Την Πέμπτη 13/10/2016 παρουσιάζει την ερμηνευτική της ματιά η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis).
  • Την Πέμπτη 10/11/2016, Η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι».
  • Την Πέμπτη 15/12/2016, Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση).
  • Την Πέμπτη 19/1/2017,  συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας» ανάμεσα στις τρεις εταιρείες και τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο σχετικά με την ερμηνευτική στη θεραπευτική πράξη.

Τον Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο θα ακολουθήσει ανάπτυξη του θέματος της Ερμηνευτικής από τον καθηγητή Γιώργο Ξηροπαΐδη και περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία των θεμάτων και των ερωτημάτων που θα προκύψουν από την προηγηθείσα διαδικασία.

Τόπος του Σεμιναρίου:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, 5ος όροφος (στον Χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing), Πέμπτες, 8.30μμ-10.30μμ.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΤΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ