Κλείσιμο εργασιών του 11ου Διεθνούς Forum της Daseinsanalysis 

Ολοκληρώθηκε το 11ο Forum της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Daseinsanalysis (IFDA) στη Ζυρίχη με θέμα “Η Συμβολή του Heidegger στην Ψυχοθεραπεία”. Το Forum αποτέλεσε ένα γνήσιο έδαφος συνομιλίας, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών καθώς και ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ των μελών της IFDA και των επί μέρους κρατικών εταιρειών.

Οι παρουσιάσεις του Forum βρίσκονται αναρτημένες στο Online Yearbook της IFDA για κάθε ενδιαφερόμενο.

Μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου έγιναν επισκέψεις στον τόπο διοργάνωσης των Σεμιναρίων του Zollicon, στο Ινστιτούτο της Ζυρίχης -το πρώτο ινστιτούτο εκπαίδευσης Daseinsαναλυτών, καθώς και στον τάφο του Medard Boss επίσημου ιδρυτή της πρόσέγγισης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την οργάνωση και την άψογη φιλοξενία στον Professor J.Jenewein και την Iris Naef Jenewein.