Β’ Ανακοίνωση-Εισαγωγικός Κύκλος στην Daseinsanalysis 2023-2024

Η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας

 (Hellenic Society of Daseinsanalysis) διοργανώνει Κύκλο 15 συναντήσεων με θέμα :

“ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ DASEINSANALYSIS “

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν