Παρουσίαση – Συζήτηση κλινικού περιστατικού

Οι έννοιες και τα θέματα που αναπτύσσονται σε κάθε θεωρητικό σεμινάριο, έρχονται στην πράξη της ψυχοθεραπείας με τη βοήθεια κλινικών περιστατικών.