Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 • daseinanalysisgr@gmail.com

Τα mail των μελών του προεδρείου:

 • ageorgas@windowslive.com
 • sta.rapti@gmail.com
 • rositachristof@gmail.com
 • d_theodorakopoulou@yahoo.gr
 • katsilias69@yahoo.gr

Τα mail της Ε.Ε:

 • ee.daseinanalysis@gmail.com
 • kon.gemenetzis@gmail.com
 • mariakorre19@gmail.com
 • ekouloutzou@gmail.com
 • proklos11@gmail.com