4/12/2016, Παρουσίαση βιβλίου: Σημειώσεις ενός υπαρξιστή